Søg
0

Få en kundekonto

Er du forbruger? Hent kontoansøgning

Udskriv formularen, udfyld den, skriv den under og send den eller aflever den til os sammen med billedlegitimation (kopi af kørekort eller lign.). Du modtager så en bekræftelse, normalt i løbet af få dage, og så er kontoen klar til brug.

Er du erhvervsdrivende? kontakt vores administration, der hjælper dig med at oprette en konto med dine særlige fordele. 

Kontoen har flere fordele:

1. Rentefri kredit
Anskaffelser, du har budgetteret til næste måned, kan du købe i dag - og vente med at betale til starten af næste måned. Kontoen oprettes med en betalingsfrist "løbende måned 15 dage, netto".

2. Styr på regningerne
Regninger og kassebon´er har det med at blive væk, når man løbende køber materialer til reparationer og ombygning. Vi sender dig et kontoudtog hver måned, så du har en samlet oversigt over alle fakturaer og indbetalinger.

3. Gode råd er gratis
I vores forretning er du velkommen til at rekvirere gratis informationsmateriale og brochurer med gode tips om nye byggematerialer, metoder m.v.

4. Alt under ét tag
Indenfor det max-beløb vi aftaler, kan du anvende kontoen ved alle køb i forretningen, dvs. byggematerialer, maling, værktøj, bad, arbejdstøj, befæstigelse, sikkerhedsudstyr, lim, fugematerialer og meget mere. 

Ønsker du varerne leveret, tillægges et kørselsgebyr ved mindre leverancer.


BETINGELSER:
Betalingsfristen er løbende måned 15 dage, netto.
Ved kontoens oprettelse fastsættes et kreditmaximum for kontoen.
Det samlede køb skal løbende holdes indenfor det aftalte beløb.
Faktura og kontoudtog udsendes pr. email.
Værnetingsregler: Retssager anlægges ved kreditors hjemting, dvs. den retskreds hvor kreditor har bopæl.
For vore professionelle kunder gælder vore salgs- og leveringsbetingelser DB2012.

Betalingsfristen skal naturligvis overholdes. Ved overskridelse beregnes rente, for tiden 2% pr. måned, der tilskrives månedligt. Ved rykning tilskrives et rykkergebyr.

Vi er berettiget til omgående at lukke kontoen ved enhver form for misligholdelse, herunder ved overskridelse af det aftalte kreditmaximum og ved manglende indbetalinger.

Gå til forside