Søg
0

Værdier - trane

  • Troværdig
  • Resultatorienteret
  • Ansvarlighed
  • Nytænkende
  • Engagement
 

 

Troværdig
Det er det, du gør, der virker. Derfor gør vi det, vi siger, vi gør - overholder aftaler og er ærlige.
 
Resultatorienteret 
Vi kender og har fokus på målet og arbejder for at nå det opstillede mål således, at vi gennem vore handlinger opnår mere end vi havde.

Ansvarlighed
Vi har alle et ansvar for de opgaver der skal løses, vi leverer høj kvalitet i alle opgaveløsninger.
 
Nytænkende
Vi vil være på forkant med udviklingen, vi tager initiativer, er proaktive og har et højt ambitionsniveau.
 
Engagement
Vi tager initiativer, der øger arbejdsglæden og ambitionsniveauet hos alle interessenter i og til virksomheden.